XE TẢI THACO OLLIN ( Tải trọng từ 2,15 tấn đến 10 tấn)